Business Owner

ผู้ประกอบการจะได้อะไร


ไม่มีอีกแล้ว

 • การตกแต่งร้านค้าให้สวยโดนใจ
 • เงินเดือน,สวัสดิการ ประกันสังคม,ประกันสุขภาพ
 • ชุดพนักงาน
 • พนักงานเปลี่ยนงาน ลาออก
 • การสรรหา การอบรม พนักงานเข้าใหม่
 • ความภักดีและทุ่มเทของพนักงาน
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ความเครียด
 • การทุจริต การสูญหาย
 • การเตรียม เงินทอน เงินสด


ใช้น้อยลง

 • ค่าเช่าพื้นที่
 • การสูญเสียพลังงาน และ วัตถุดิบ
 • ค่าใช้จ่ายการทำความสะอาด


ได้มากขึ้น

 • ความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยน ย้ายทำเล
 • ความง่าย ใช้ไฟฟ้าบ้านเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องต่อท่อน้ำดี น้ำเสีย
 • เพิ่มสาขาได้รวดเร็ว คล่องตัว
 • เก็บข้อมูล สถิติ ของแต่ละสาขา ยอดขายแต่ละรายการ,ช่วงเวลา
 • แสดง ต้นทุน,ปริมาณวัตถุดิบ,กำไร รายวัน
 • รายได้เข้าบัญชีทันที ทุกวัน
 • มีเวลาสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า
 • สร้างการรับรู้สินค้ามากขึ้น
 • เสริมรายได้ใหม่ ด้วยเครื่องดื่มกาแฟ มากขึ้นจากธุรกิจเดิม
 • เพิ่มยอดขายใหม่ในธุรกิจ จากลูกค้าที่ดื่มกาแฟ
Consumer

ผู้บริโภคจะได้อะไร?


 • ออกแบบและควบคุมสูตรเครื่องดื่มโดย แชมป์บาริสต้าประเทศไทย
 • รสชาติแต่ละรายการคงที่ทุกครั้ง ทุกสาขา
 • มีรายการเครื่องดื่มให้เลือกกว่า 45 เมนู
 • เครื่องดื่มสดใหม่ปรุงโดยหุ่นยนต์ ไม่ผ่านมือใคร สะอาดปลอดภัย
 • ไม่มีการสัมผัส ปนเปื้อน
 • เครื่องอบโอโซนเป็นระยะ ปลอดเชื้อโรค,เชื้อรา,แบคทีเรีย ฯลฯ
 • รวดเร็ว GRAB and GO
 • ตอบรับวิถีชีวิตทันสมัย เอไอและดิจิตอลไลฟ์
 • สมัครสมาชิก รับเครื่องดื่มฟรีทันที
 • ระบบสมาชิก จดจำชื่อ เมนูโปรดปราน สะสมคะแนนรับโปรโมชั่น
 • สมาชิกดื่มฟรี ในวันเกิด
 • ตอบรับ New Normal
 • สั่งซื้อ ออนไลน์ ผ่าน Delivery Man ต่างๆ